Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olsztynie (dalej OSiR)

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. ws osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie (dalej OSiR) jest Dyrektor OSiR, z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 13a, 10-558 Olsztyn (adres e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 89 527 74 02, faks: 89 527 45 10).

 2. Dyrektor OSiR wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 519 566 631)

 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

  1. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Dyrektora OSiR na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

   • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa.
  2. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:

   • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
   • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa.
  3. w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

   • w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
   • na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
   • ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
  4. w przypadku dobrowolnego korzystania z usług OSiR w Olsztynie (np. wypożyczanie sprzętu, dokonanie rezerwacji sprzętu, torów, boiska, itp.) dane osobowe przetwarzane są:

   • wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez OSiR w Olsztynie,
   • na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. a) RODO (w przypadku rezerwacji) lub na podstawie umowy – art. 6 ust.1 lit. b) w zw. z art. 9 lit. f) (dotyczy np. przypadku wypożyczenia sprzętu OSiR),
   • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niektórych usług, takich jak: wypożyczenie sprzętu, nieodpłatne skorzystanie z usług na podstawie kart wydanych przez partnerów OSiR (OKSystem, BenefitSystems, MyBenefit) lub kart OSiR (AquaSport, SportOlsztyn),
   • w tym zakresie przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi albo brakiem możliwości korzystania z usługi udostępnianej przez OSiR,
   • cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. w przypadku brania udziału w zawodach, konkursach i wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez OSiR w Olsztynie – państwa dane osobowe przetwarzane są:

   • w celu wzięcia udziału w tych zawodach, imprezach, konkursach i wydarzeniach oraz w celu publikowania wyników na stronie www i w mediach – informujemy, że podczas zawodów, imprez i wydarzeń mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych i publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych, co wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku uczestników wydarzeń,
   • na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. a),
   • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w tych zawodach, konkursach i wydarzeniach,
   • w tym zakresie przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach, konkursach lub niektórych wydarzeniach,
   • cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez OSiR podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, a ponadto mogą być ujawniane innym podmiotom, które realizują zadania na rzecz OSiR, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad poufności przetwarzania i ochrony danych osobowych, operatorzy pocztowi w celu przekazywania korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, inne firmy i podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zawodów i konkursów dane osobowe mogą być udostępnione w części lub całości ich współorganizatorom, a także mediom, w celu publikacji wyników i\lub fotorelacji z zachowaniem przepisów prawa.

 5. Informujemy, iż państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w punkcie 3. celów przez okres wymagany przepisami prawa lub określony dla przechowywania dokumentacji archiwalnej. Dane uzyskane na podstawie państwa zgody będą przetwarzane nie dłużej niż do realizacji celów przetwarzania lub do wycofania zgody.

 6. Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych  na terenie niektórych obiektów OSiR prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników ochrony i kas oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 111, ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Zapis obrazu z monitoringu przechowywany jest przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, a w stosunku do danych podanych dobrowolnie prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 9. Przy realizacji zamówień publicznych nie przysługuje prawo:

  • do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
  • do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

osir
czerwiec 2024
PnWtŚrCzPtSoN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Social Media

Loading...
Loading...
Loading...

Mapa naszych obiektów

Partnerzy

Patroni medialni

Certyfikaty

olsztynLogo
uniaLogo
Realizacja: redicon.pl