Licytacja rowerów wodnych

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ RUCHOMOŚCI  

Podmiot sprzedający: Gmina Olsztyn – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 

Adres: 10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska 13a

Kontakt: tel. 519 565 944

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie  zawiadamia, że w dniu 19.07.2022 roku  o godz. 10.00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel przy ul. Kapitańskiej 23 odbędzie się:

LICYTACJA RUCHOMOŚCI

Przedmiotem sprzedaży są niżej wymienione rzeczy ruchome:

- rower Wodny Maister 270 – 10 sztuk (licytacja dotyczy każdej szt. oddzielnie)
- rower Wodny Borys 335 – 10 sztuk (licytacja dotyczy każdej szt. oddzielnie)

Cena wywołania w pierwszym i drugim terminie licytacji wynosi 100% wartości szacunkowej rzeczy ruchomych, w trzecim terminie licytacji cena wywoławcza może zostać obniżona maksymalnie o 20% wartości szacunkowej podanej w I przetargu. (zgodnie z załącznikiem nr 1 – wykaz środków trwałych i pozostałych środków trwałych)

Wysokość pierwszego postąpienia wynosi nie mniej niż 2% ceny wywoławczej, po zaokrągleniu do pełnych  złotych.

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania, powiększoną o pierwszą kwotę postąpienia.

Warunkiem udziału w licytacji jest wpłata wadium– zgodnie 
z załącznikiem nr 1 – Wykazem składników majątku ruchomego środków trwałych.

Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w banku: PKO Bank Polski SA, nr konta: 64 1020 3541 0000 5602 0291 0966 z dopiskiem „Przetarg – nazwa i numer licytowanej rzeczy, której dotyczy wpłacona kwota wadium” w terminie do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację (zarachowanych na koncie OSiR w podanym terminie), bądź w kasie OSiR co najmniej na 0,5 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Kasa OSiR czynna od poniedziałku do piątku  od godz. 8.30 do godz. 12.00.

Warunek wpłaty na konto będzie zachowany jeżeli kwota wadium w dniu licytacji wpłynie na konto Sprzedającego przed terminem licytacji.

Przedmiot licytacji można oglądać  w dniu 14.07.2022  w godzinach 12.00 – 14.00 

Nabywca nie może żądać unieważnienia licytacji i nabycia, ani zmniejszenia ceny z powodu wad przedmiotu licytacji, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.

Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej jeden uczestnik, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania powiększonej o pierwsze minimalne postąpienie.

Szczegółowe warunki licytacji określa regulamin dostępny na stronie internetowej OSiR: www.osir.olsztyn.pl

Osoby uprawnione do udzielania informacji nt. licytacji:

Sylwia Bednarczyk-Czerska 519 565 944

Załącznik nr 1

Do Regulamin Przetargu Ustnego (Licytacji) Na Sprzedaż Składników Majątku Ruchomego – Środków Trwałych i Pozostałych Środków Trwałych

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO- ŚRODKÓW TRWAŁYCH I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Dane identyfikacyjne przedmiotu sprzedaży 

Opis dodatkowy

Cena wywoławcza

Minimalne postąpienie

2% ceny wywoławczej po zaokrągleniu do pełnych złotych

Wadium

10% ceny wywoławczej

Rower Wodny Maister 270 – 10 sztuk

3-osobowy, przecieka

800 zł/szt.

16 zł/szt.

80  zł/szt.

Rower Wodny Borys 335 -10 sztuk

4-osobowy, przecieka

   900 zł/szt.

18 zł/szt.

90 zł/szt.

 

Załącznik nr 2

Do Regulamin Przetargu Ustnego (Licytacji) Na Sprzedaż Składników Majątku Ruchomego - Środków Trwałych i pozostałych środków trwałych 

………………………

miejscowość, data

………………………………….

Imię nazwisko/nazwa firmy

………………………………….

pełny adres

…………………………………

telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję warunki regulaminu przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż składników majątku ruchomego - środków trwałych/ pozostałych środków trwałych, projektem umowy oraz znany jest mi stan techniczny, przedmiotu (-ów), którego (-ych) kupnem jest zainteresowany i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z wymogami dokonałem wpłaty  wadium.

Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do uiszczenia pełnej kwoty ceny nabycia najpóźniej do siedmiu dni od dnia przeprowadzenia przetargu oraz do zawarcia umowy pisemnej (gdy wartość przedmiotu sprzedaży przekracza 1000zł) w terminie podanym przez Organizatora licytacji – Gminę Olsztyn - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Podpis
osir
maj 2024
PnWtŚrCzPtSoN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Social Media

Loading...
Loading...
Loading...

Mapa naszych obiektów

Partnerzy

Patroni medialni

Certyfikaty

olsztynLogo
uniaLogo
Realizacja: redicon.pl