Konsultacje społeczne "Olsztyńskie jeziora i rzeki - ich funkcja w mieście w kontekście aktualizacji"

Urząd Miasta Olsztyna przystąpił do ogólnopolskiego projektu "Przestrzeń dla partycypacji". Poprzez udział w tym projekcie chcemy rozszerzyć zakres dotychczas prowadzonych konsultacji społecznych i przeprowadzić konsultacje dokumentu planistycznego w szerszym zakresie niż wskazany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach tego projektu Urząd Miasta Olsztyna zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące tematu "Olsztyńskie jeziora i rzeki - ich funkcja w mieście w kontekście aktualizacji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna". Do przeprowadzenia konsultacji społecznych zaprosiliśmy doświadczoną olsztyńską organizację społeczną.

Zarządzeniem nr 513 z dnia 12.10.2017 Prezydent Olsztyna polecił przeprowadzenie konsultacji społecznych, które mają dotyczyć funkcji terenów wzdłuż olsztyńskich rzek oraz wokół olsztyńskich jezior, które są jednym z ważniejszych elementów wpływających na jakość życia mieszkańców miasta.

Konsultacje odbędą się w terminie 16.10-04.12.2017 r.

Harmonogram spotkań:

7.11 (wtorek) godz. 17.30 - Spotkanie otwarte, Ratusz sala 219
          I. część - Panel ekspertów
          II. część – World Cafe

14.11 (wtorek) godz. 17.30 Muzeum Nowoczesności Tartak Raphaelsonów
      I spotkanie warsztatowe – Temat wiodący: Otoczenie rzek  

21.11 (wtorek) godz. 17.30 CRS Ukiel Kapitanat 
	   II spotkanie warsztatowe – Temat wiodący: Otoczenie jezior Ukiel i Długiego

28.11 (wtorek) godz. 17.30 siedziba FOSy, ul. Linki 3/4 
     III. spotkanie warsztatowe - Podsumowanie.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach, oraz do składania wniosków na forum Platformy

Konsultacji Społecznych, mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar całego miasta - określa politykę przestrzenną gminy (art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), jest dokumentem o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego miasta.

Obecnie w Olsztynie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta Olsztyna z dnia 26.05.2010 (Uchwała RM Nr LXII/724/2010) zmienione
w dniu 15.05.2013 Uchwałą RM Nr XXXVII/660/13. Rada Miasta podjęła decyzję Uchwałą
Nr VI/46/15 z dnia 25 lutego 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”.

Jedną z głównych przyczyn dezaktualizacji Studium, niezależną od polityki przestrzennej gminy, są zmieniające się przepisy i przy ocenie aktualności Studium zmiany w prawie stanowią jedno z podstawowych kryteriów.

Ponadto aktualizacji i zmianom podlegają nadrzędne dla Studium Olsztyna dokumenty strategiczne.

Następują także zmiany w wizji zagospodarowania przestrzennego miasta inspirowane miejscowymi uwarunkowaniami jak również ponadlokalnymi tendencjami w projektowaniu urbanistycznym.

Celem ogólnym jest wypracowanie założeń do projektu zmiany studium w zakresie funkcji
i kierunków rozwoju wybranych elementów zagospodarowania terenów wzdłuż olsztyńskich rzek
i wokół jezior.

Cele dodatkowe procesu konsultacji społecznych obejmują:

 • przekazanie wiedzy o roli i funkcjach studium,

 • przekazanie wiedzy o roli terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych,

 • przekazanie wiedzy o roli zbiorników i cieków wodnych na obszarach zurbanizowanych,

 • pozyskanie wiedzy o postawach i potrzebach interesariuszy wobec istniejących terenów wzdłuż rzek i wokół jezior,

 • przedstawienie istniejącej sytuacji w oparciu o zapisy obowiązującego studium

Social Media

Loading...
Loading...
Loading...

Mapa naszych obiektów

Partnerzy

Patroni medialni

Certyfikaty

olsztynLogo
uniaLogo
Realizacja: redicon.pl