OPŁATY PARKINGOWE PRZY HWS URANIA

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie informuje, że z dniem 17 sierpnia 2020 r. wprowadza opłaty parkingowe na terenie przy Hali Widowiskowo-Sportowej Urania. W ostatnim czasie, po utworzeniu Strefy Płatnego Parkowania w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegu Al. Piłsudskiego, większość kierowców wybierało bezpłatny parking „na górze”, praktycznie paraliżując bezpieczne funkcjonowanie HWS Urania. 

Decyzja o wprowadzeniu opłat wynika z konieczności uporządkowania ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu i umożliwienia prawidłowego dostępu do hali jego codziennym użytkownikom – zawodnikom, trenerom, grupom treningowym, dzierżawcom i ich klientom.   

CENNIK        

Samochody osobowe:

Pierwsza godz. 2,00 zł, druga godzina 2,00 zł, każda kolejna rozpoczęta godz. 4,00 zł

Cały dzień  (8:00-16:00) – 25,00 zł

Abonament miesięczny – 100,00 zł

Autokary:

Godzina – 20,00 zł

Doba – 50,00 zł

Dla klientów HWS Urania parking jest bezpłatny.

 

REGULAMIN PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO PARKINGU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ URANIA

 1. TEREN PARKINGU STANOWI  INTEGRALNĄ CZĘŚĆ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ URANIA. NA TERENIE PARKINGU ZGODNIE Z ZASADAMI RUCHU DROGOWEGO OKREŚLONYMI W USTAWIE Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM- OBOWIĄZUJE STREFA RUCHU.
 2. PARKINGIEM ZARZĄDZA OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE, UL. ŻOŁNIERSKA 13 A, ADRES DO KORESPONDENCJI: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE, UL. KAPITAŃSKA 23, 10-153 OLSZTYN.
 3. POPRZEZ WJAZD NA TEREN PARKINGU DOCHODZI DO ZAWARCIA UMOWY NA ODPŁATNE KORZYSTANIE Z MIEJSCA POSTOJOWEGO WRAZ Z UISZCZENIEM OPŁATY PARKINGOWEJ NATOMIAST KOŃCZY SIĘ W CHWILI WYJAZDU Z PARKINGU. DOWODEM ZAWARCIA UMOWY JEST BILET PARKINGOWY LUB WYKUPIENIE ABONAMENTU WRAZ Z KARTĄ ABONAMENTOWĄ.
 4. PRZY ZAKUPIE ABONAMENTU WYDAWANA JEST KARTA ABONAMENTOWA ORAZ PRZYPISYWANY JEST DO NIEJ NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU KLIENTA. NUMER TEN KLIENT ABONAMENTOWY MOŻE W DOWOLNEJ CHWILI ZMIENIĆ W PUNKCIE OBSŁUGOWYM.
 5. WYKUPIONY ABONAMENT NIE STANOWI PRZYPISANIA DO KONKRETNEGO MIEJSCA POSTOJOWEGO. UŻYTKOWNIK POSIADAJĄCY ABONAMENT MOŻE POSTAWIĆ POJAZD W DOWOLNYM, AKTUALNIE DOSTĘPNYM MIEJSCU PARKINGU. ZARZĄDCA ZASTRZEGA SOBIE JEDNAK PRAWO DO KAŻDORAZOWEGO WSKAZYWANIA UŻYTKOWNIKOWI POSIADAJĄCEMU ABONAMENT, MIEJSCA POSTOJOWEGO, NA KTÓRYM BĘDZIE ON UPRAWNIONY DO ZAPARKOWANIA POJAZDU.
 6. PIERWSZORAZOWY ZAKUP ABONAMENTU MOŻLIWY JEST W PUNKCIE OBSŁUGOWYM WYZNACZONYM PRZEZ ZARZĄDCĘ.
 7. POZOSTAWIENIE POJAZDU NA PARKINGU NIE MA ZNAMION ZAWARCIA UMOWY PRZECHOWANIA, W ZNACZENIU NADANYM JEJ PRZEZ ART. 835 I NAST. KODEKSU CYWILNEGO. POSIADACZ POJAZDU ZOSTAWIAJĄC GO NA PARKINGU NAJMUJE JEDYNIE WYBRANE PRZEZ SIEBIE MIEJSCE POSTOJOWE A NIE OCHRONĘ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PARKINGU POJAZDÓW.
 8. PARKING JEST NIESTRZEŻONY I PŁATNY, CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00-16:00. ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH JEST OGRANICZONA. PARKING PRZEZNACZONY JEST DLA POJAZDÓW O MASIE DOPUSZCZALNEJ CAŁKOWITEJ DO 3500 KG.
 9. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO OKRESOWEGO OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z PARKINGU W CAŁOŚCI LUB JEGO CZĘŚCI.
 10. PARKING DZIAŁA W OPARCIU O TRYB NIEAUTOMATYCZNY – INKASENT POBIERAJĄCY OPŁATĘ ZA POSTÓJ  PRZED WJAZDEM NA PARKING. INKASENT ZOBOWIĄZANY JEST DO POSIADANIA IDENTYFIKATORA.
 11. INKASENT NIE PRZYJMUJE WPŁAT GOTÓWKOWYCH ZA ROZLICZENIE BILETÓW ZA POBYT NA PARKINGU.
 12. NALEŻY POZOSTAWIĆ W POJAZDACH BILET PARKINGOWY. POJAZD POWINIEN BYĆ ZAMKNIĘTY, A JEGO ZAWARTOŚĆ ZABEZPIECZONA. CENNE PRZEDMIOTY NIE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ NA WIDOKU.
 13. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI:
 • ZA UTRATĘ, USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKINGU POJAZDÓW, JAK RÓWNIEŻ NIE ODPOWIADA ZA RZECZY POZOSTAWIONE NA TERENIE PARKINGU, ZARÓWNO ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYCH POJAZDACH JAK TEZ POZA NIMI,
 • ZA SZKODY NA OSOBIE LUB MIENIU OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TERNU PARKINGU, WYRZĄDZONE PRZEZ INNE OSOBY, A TAKŻE SPOWODOWANE DZIAŁANIEM SIŁY WYŻSZEJ TJ. ZDARZENIA, KTÓRGO W CHWILI WJAZDU NA PARKING NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ.
 1. NA PARKINGU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH WSZELKIEGO RODZAJU BROŃ PALNĄ ORAZ MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE W SZCZEGÓLNOŚCI ŁATWOPALNE, ŻRĄCE, WYBUCHOWE ORAZ INNE, CHYBA , ŻE POSIADACZ MA STOSOWNE ZEZWOLENIE I ZNAJDUJĄCY SIĘ W POJEŹDZIE NIEBEZPIECZNY MATERIAŁ JEST ZABEZPIECZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
 2. NA TERENIE PARKINGU, DRÓG DOJAZDOWYCH I WEWNĘTRZNYCH, OBOWIĄZUJE MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PORUSZANIA SIĘ POJAZDÓW DO 10 KM/H. 
 3. KIEROWCA POJAZDU KORZYSTAJĄCY Z PARKINGU ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH I POZIOMYCH, POLECEŃ OBSŁUGI PARKINGU, PRACOWNIKÓW OCHRONY ORAZ INNYCH OSÓB POSIADAJĄCYCH  STOSOWNE   UPRAWNIENIA   W   TYM   ZAKRESIE, A  W   SZCZEGÓLNOŚCI   FUNKCJONARIUSZY   POLICJI,

STRAŻY MIEJSKIEJ.

 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY PARKINGOWEJ OKREŚLA CENNIK. CENY SĄ CENAMI BRUTTO ZAWIERAJĄCYMI OBOWIĄZUJĄCY PODATEK VAT W WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ AKTUALNYMI PRZEPISAMI.
 2. OPŁATA ZA PARKOWANIE BEZ WAŻNEGO BILETU PARKINGOWEGO LUB JEGO BRAK WYNOSI JAK OPŁATA ZA CAŁY DZIEŃ (8.00-16.00 OPŁATA PARKINGOWA DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH) ZGODNIE Z AKTUALNYM CENNIKIEM, KTÓRĄ NALEŻY UIŚCIĆ W TETMINIE 7 DNI.
 3. WOBEC KLIENTÓW UCHYLAJĄCYCH SIĘ OD UISZCZENIA OPŁATY BĘDĄ PODEJMOWANE STOSOWNE CZYNNOŚCI FORMALNOPRAWNE, NIE WYŁĄCZAJĄC DROGI SĄDOWEJ.
 4. CENNIK I REGULAMIN PARKINGU SĄ DOSTĘPNE W HOLU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ URANIA, ORAZ SĄ UMIESZCZONE W WIDOCZNYM MIEJSCU PRZY WJEŹDZIE NA PARKING. CENNIK I REGULAMIN DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.OSIR.OLSZTYN.PL
 5. PARKING POSIADA PŁATNE ORAZ WYDZIELONE, ODPOWIEDNIO OZNAKOWANE  MIEJSCA POSTOJOWE DLA:
 • AUTOKARÓW
 • SAMOCHODÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – DO KORZYSTANIA Z TYCH STANOWISK PARKINGOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNICY PO UPRZEDNIM UMIESZCZENIU W POJEŹDZIE W WIDOCZNYM MIEJSCU WAŻNEJ KARTY INWALIDZKIEJ KIEROWCY LUB PASAŻERA POJAZDU.
 1. Z OPŁAT PARKINGOWYCH ZWOLNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:
 • KLIENCI KORZYSTAJĄCY Z USŁUG HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ,
 • POJAZDY SŁUŻB RATOWNICZYCH BĘDĄCE W AKCJI,
 • POJAZDY SŁUŻB PAŃSTWOWYCH (POLICJA, STRAŻ GRANICZNA, URZĄD CELNY ITP.) W CELACH SŁUŻBOWYCH .

Social Media

Loading...
Loading...
Loading...

Mapa naszych obiektów

Partnerzy

Patroni medialni

Certyfikaty

olsztynLogo
uniaLogo
Realizacja: redicon.pl